قارچ سوخاری

بال سوخاری

سیب زمینی با دیپ چدار

سیب زمینی با سس مخصوص

سیب زمینی ساده

پیاز سوخاری

باکس مزه استخوانی (9تیکه)

باکس فامیلی(9تیکه)

موهیتو

لیموناد

چیکن کنتاکی نرمال

چیکن کنتاکی اسپایسی

چیکن فیله استریپس(4تکه)

پاچینو استریپس(5تیکه کتف)

ساندویج زینگر

ساندوییچ مگا زینگر

سالاد سزار بافیله استریپس

سالاد فرانسوی

سالاد کلم