خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

مجموعه رستوران های راه چوبی ضمن ارج نهادن به رضایتمندی مشتری به عنوان ارزشمندترین اصل بنیادین خود با تاکید بر الزامات قانونی و اصل مشتری مداری تعهد به ارتقای کیفیت و بهبود مستمر کلیه فعالیت های مجموعه را به عنوان اصلی ترین خط مشی خود در نظر داشته و در این راستا اهداف کلان نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد iso9001:2008 به شرح ذیل بیان می دارد:

  • تاکید بر اصل کیفیت و مشتری مداری با رعایت قوانین و قواعد ناظر بر آن.
  • ایجاد فضای آرام ، پویا و در خور شان و منزلت مشتری
  • رعایت استانداردهای مرتبط با مجموعه اعم ار بهداشت ، ایمنی ، کیفیت و…

جهت تحقق اهداف فوق و با تاکید بر بهبود مستمر اینجانب مدیرعامل مجموعه متعهد می شوم منابع و امکانات لازم را فراهم نمایم و کلیه کارکنان نیز با اعتقاد به اصول بیان شده در جهت دستیابی به ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به مشتریان و تحقق الزامات استاندارد، متعهد به انجام وظایف خود خواهند بود.

s99