سوخاری 1 تکه
سوخاری 2 تکه
سوخاری 3 تکه
سوخاری 4 تکه
کتف سوخاری
یال سوخاری
مخلوط کتف و بال سوخاری
فیله سوخاری 3 تکه
فیله سوخاری 4 تیکه
هات داگ کریسپی
سیب زمینی
سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی ایتالیایی
قارچ سوخاری
پیاز سوخاری
مخلوط لذیذ
نان سیر
سالاد سزار
سالاد سبز
سالاد اسفناج