شیشلیک مخصوص شاندیز خزر

دیس مخصوص قجری

دیس مخصوص راه چوبی

برگ ویژه شاندیز

سلطانی مخصوص شاندیز

قورمه سنتی گوشت

وزیری مخصوص شاندیز

چنجه ویژه شاندیز

چلوگوشت محلی سرخ شده گوسفندی

بختیاری ویژه شاندیز

کباب لقمه شاندیز

کباب کوبیده شاندیز

جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب بی استخوان

جوجه کباب ترش

جوجه کباب بندری

مرغ سرخ شده محلی شاندیز

کوفته مخصوص شاندیز

ته چین گوشت

ته چین مرغ

کتف مخصوص

بال ویژه

برنج ایرانی

نان داغ تنوری

سالاد مخصوص شاندیز

ماست ساده

ماست موسیر

ماست دلال

زیتون پروده

زیتون ساده

سیر ترشی

قلیان ویژه عربی

سرویس کامل چای