سالاد مخصوص لوه

سالاد شیرازی

زیتون پرورده

ماست چکیده

ماست و سبزی محلی

ماست موسیر

سیرترشی

سوپ جو

دوغ سنتی مازنی لوه

کته شامی مخصوص لوه

کته گردن مخصوص

کته ماهیچه مخصوص

کته کباب چنجه

کته کباب ترش

کته جوجه کباب ترش

کته کباب تابه ای

کته بادمجان شکم پر با فیله مرغ

سوسه خورش

جوجه سرخ شده

جوجه ناردونی

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا شکم پر

سبزی پلو با ماهی سفید

سبزی پلو با ماهی سفید شکم پر

آغوز مسما با گوشت

آغوز مسما با مرغ

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی با کته

باقالاقاتق

باقالاقاتق با کته

کته

غاز شکم پر 4نفره

اردک شکم پر 2نفره