پروژه برگر

کلاسیک برگر

چیز برگر

چیلی برگر

پلاس برگر

اسموکی برگر

چیکن برگر

ساندویچ

پروژه چیکن

مرغ آلفردو

هات داگ کلاسیک

پروژه هات داگ(قارچ و پنیر)

ژامبون پنینی(تنوری)

رست بیف

پیتزا

پروژه پیتزا

استیک

سبزیجات

مرغ گریل

بوقلمون

پپرونی

گوشت و قارچ

سالاد

سالاد سزار

سالاد سبز

اکسترا

پروژه سیب زمینی

دیپ چیز

سس قارچ

بیکن دیپ چیز