استیک مرغ

فیله استیک

تی بن استیک

سالمون استیک

فیله مرغ

فیله بوقلمون

کباب چوبی گوشت

کباب چوبی مرغ

کباب چوبی میکس

بال کبابی

پنیر کبابی

لم چاپس

گریل برگر

سالاد سزار

سالاد سبز